Вярваме в устойчивостта на иновациите

Вярваме в опазването на околната среда и устойчивото снабдяване с хартия, за да се избегне прекомерното изсичане на дървета.

Ние гарантираме, че използваме само FSC™ и PEFC™ еко-сертифицирана хартия. Етикетът на FSC върху хартиените продукти гарантира, че те не са резултат от експлоатиращо, а по-скоро социално и екологично ориентирано горско стопанство.

При добив на дървесина от гори, сертифицирани по FSC, се опазва околната среда, съхранява се разнообразието на растителния и животински свят и се зачитат правата на местното население.

Сертификацията на горските територии по PЕFC гарантира за създаването на перфектна система за управление на горите и научно осъществяване на дейности по управление на горите чрез прилагане на националните закони, наредби и норми.

Освен това използваме екологични цветове и багрила, за да гарантираме минимално увреждане на околната среда. Нашата хартия е 100% рециклируема.

Научете повече за нашите предимства